Marian Ek


In 1953 ben ik in Dordrecht geboren. Al jong in mijn leven kreeg ik te maken met het verlies van mijn moeder door zelfdoding. Ook in de pubertijd werd ik geconfronteerd met verlies. Dat was moeilijk en zwaar en ik voelde me in die tijd eenzaam en niet begrepen.
In 1982 verhuisden mijn man en ik naar de mooie provincie Groningen in het dorp Schildwolde. Na de geboorte van onze eerstgeborene zoon Jaap, die na een dag overleed en de zelfdoding van een vriend, begon ik te beseffen dat ik het verlies van mijn moeder niet had verwerkt. Ik vroeg hulp en doorleefde een verlate rouwverwerking.

Vanaf 1986 ben ik als leerkracht werkzaam bij het ROC Noorderpoort. Ik gaf les aan volwassenen en jongeren tot 2014. Vanuit mijn werk in het onderwijs zag ik leerlingen met een verlies. Met mijn eigen verhaal en ervaring voelde ik dat er ondersteuning nodig was. Ik begon leerlingen met een verlies te begeleiden.

Nu werk ik als rouwbegeleider onder de VSV (Voortijdig School Verlaten) Groningen. Dit is voor alle leerlingen van het VO (Voortgezet Onderwijs) en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) in de gehele provincie Groningen.

Naast mijn werk in het onderwijs startte ik in 2011 mijn eigen praktijk Verlies en Verbinding. Vanaf 2014 werk ik alleen nog als rouw- en verliesbegeleider, aangesloten bij Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).

Ik volgde de volgende opleidingen: