VSV (Voortijdig School Verlaten) Groningen


Teveel jongeren ondervinden problemen in hun leerloopbaan waardoor ze te vroeg stoppen met hun opleiding en zodoende geen startkwalificatie halen.
Het belang van een startkwalificatie is groot: Het biedt een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een stevige, eigen plek in de samenleving.
Dit is niet alleen goed voor de jongeren zelf, maar ook voor de maatschappij en de economie waarin we leven. Voortijdig schoolverlaten kent verschillende oorzaken:
Een verkeerde studiekeuze, persoonlijke problemen, een te moeilijke opleiding of een combinatie van redenen kunnen ertoe leiden dat jongeren met school stoppen zonder een startkwalificatie te halen.

Rouw- en verliesbegeleiding is één van de extra trajecten binnen VSV Groningen.
Het verlies van een dierbare kan problemen geven op school.
Een leerling kan met de schoolleerlingbegeleider (SLB'er) een aanvraag indienen bij de VSV Groningen voor rouw-en verliesbegeleiding.
Op contractbasis begeleiden Geartsje Schram en Marian Ek deze leerlingen.
Wij bieden de begeleiding op school aan. School is een vertrouwde omgeving en de afspraak kan ingepast worden in het lesrooster.

Rouw- en verliesbegeleiding is een extra traject die te vinden is op de VSV Groningen site.
Dit traject is voor alle leerlingen van het VO (Voortgezet Onderwijs) en MBO (Middelbaar Beroeps Onderwijs) in de gehele provincie Groningen.