Over mij

Mijn naam is Marian Ek(1953) en omgaan met rouw en verlies loopt als een rode draad door mijn leven. Als peuter kreeg ik te maken met het verlies van mijn moeder door zelfdoding. Ook in de pubertijd werd ik geconfronteerd met verlies. Na de geboorte van onze eerstgeborene zoon Jaap, die na een dag overleed en de zelfdoding van een vriend, begon ik te beseffen dat ik het verlies van mijn moeder niet had verwerkt. Ik vroeg hulp en doorleefde een verlate rouwverwerking.

Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt in het onderwijs. Vanaf 1986 ben ik als leerkracht werkzaam bij het ROC Noorderpoort. Ik gaf les aan volwassenen en jongeren. Vanuit mijn werk in het onderwijs zag ik leerlingen met een verlies. Met mijn eigen verhaal en ervaring voelde ik dat er ondersteuning nodig was. Ik begon leerlingen met een verlies te begeleiden.

Naast mijn werk in het onderwijs startte ik in 2011 mijn eigen praktijk Verlies en Verbinding. Vanaf 2014 werk ik alleen nog als rouw- en verliesbegeleider, aangesloten bij Landelijk Steunpunt Verlies (LSV) Landelijk Steunpunt Verlies (LSV).

Ik volgde de volgende opleidingen:

 • Land van rouw, een 2 jarige post HBO opleiding door dr. Riet Fiddelaers-Jaspers en Sabine Noten.
  Deze opleiding leidt op tot rouw- of verliesbegeleider. Theoretische kennis wordt voortdurend afgewisseld met oefeningen in allerlei vormen.
 • Meditatie, zelfheling en spirituele ontwikkeling, een 7 jarige opleiding, gevolgd bij Hantzen Stevenson.
  Deze opleiding is gebaseerd op de verbinding tussen lichaam, gevoel, denken en ziel. Je leert meer te leven met het lichte en donkere van het menselijk bestaan. De scholing maakt deel uit van IISHE, internationale school voor meditatie en bewustzijnsontwikkeling, gebaseerd op het werk van Rob Moore.
 • De kleine Tiki, kunstzinnig dynamisch coachen jaar 2 , Ik en de ander.
  Met deze opleiding heb ik geleerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van creativiteit en kunstzinnig werken. Daarbij is het doel om via deze middelen bewustzijn te ontwikkelen en veranderingsprocessen op gang te brengen.

  Daarnaast blijf ik lezingen, workshops en cursussen volgen, om op de hoogte te blijven van dit vak.