Tarief


Kennismakingsgesprek is kosteloos
Vervolggesprekken zijn €50,00 exclusief reiskosten

Vaak vragen mensen mij hoeveel afspraken er nodig zijn. Het aantal uren is afhankelijk van jouw behoefte. Uit ervaring weet ik wel, dat tussen 6 en 10 keer vaak voldoende is.

Er is geen vergoeding vanuit de zorgverzekering mogelijk. Wel kunnen we kijken of de rouwbegeleiding vergoed kan worden door uw werkgever of arbodienst. U kunt contact opnemen met uw werkgever of bedrijfsarts en vragen naar de mogelijkheden.
Het Persoonsgebonden budget biedt mogelijkheden voor vergoeding.(www.pgb.nl)

Na het verlies van een dierbare kunnen er onvoorziene financiële problemen naar voren komen.
Voor mij geldt, dat je dan evengoed gebruik kan maken van rouw- of verliesbegeleiding. Geld mag geen belemmering zijn. Tijdens het kennismakingsgesprek zullen we de mogelijkheden rond het tarief bespreken.